osiedle

Dokumenty Stowarzyszenia:

 • karta do głosowania – [link]
 • statut Stowarzyszenia – [link]
 • regulamin Zarządu – [link]
 • regulamin Komisji Rewizyjnej – [link]
 • deklaracja członkowska – [link]
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe 2012 – [link]
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe 2013 – [link]
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe 2014 – [link]
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe 2015 – [link]
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe 2016 – [link]
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe 2017 – [link]
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe 2018 – [link]
 • sprawozdanie merytoryczne 2019 – [link]
 • sprawozdanie finansowe 2019 – [link]

Sprawa chodników na ulicy Wapiennej, Andersena, Kalinowej:

 • pismo Stowarzyszenia z 11 maja 2012 r. – [link]
 • interpelacja radnego Arkadiusza Marchewki – [link]
 • odpowiedź ZDiTM z 21 maja 2012 r. – [link]
 • odpowiedź WGKiOŚ z 13 czerwca 2012 r. – [link]
 • pismo Stowarzyszenia z 05 lipca 2012 r. – [link]
 • pismo do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych z 12 października 2012 r. – [link]
 • pismo do Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia z 12 października 2012 r. – [link]
 • pismo Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa do ZUK w sprawie budowy ścieżki na ul. Kalinowej z dnia 04 października 2012 r. – [link]
 • pismo do Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa z dnia 03 grudnia 2012 r. – [link]
 • pismo WGKiOŚ w sprawie ulicy Andersena z 07 stycznia 2013 r. – [link]
 • pismo WGKiOŚ w sprawie przebudowy ulicy Wapiennej i Andersena z 03 kwietnia 2013 r. – [link]
 • pismo WGKiOŚ w sprawie chodnika Kalinowa z 26 czerwca 2013 r. – [link]
 • pismo WGKiOŚ w sprawie organizacji ruchu na ulicy Andersena i Wapiennej z 28 października 2013 r. – [link]

Sprawa bałaganu na ulicy Andersena:

 • pismo Stowarzyszenia z 23 maja 2012 r. – [link]
 • interpelacja radnego Arkadiusza Marchewki – [link]
 • odpowiedź prezydenta na interpelację z 08 czerwca 2012 r. – [link]
 • odpowiedź WGKiOŚ na interpelację z 25 czerwca 2012 r. – [link]
 • druga interpelacja radnego Arkadiusza Marchewki – [link]
 • odpowiedź na interpelację z 11 lipca 2012 r. – [link]
 • odpowiedź na interpelację z 12 lipca 2012 r. – [link]
 • pismo do Pana Wiceprezydenta Kądziołki z dnia 03 grudnia 2012 r. – [link]