osiedle

stowarzyszenie

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II zostało powołane w styczniu 2005 r. jako organizacja zrzeszająca przyszłych mieszkańców i reprezentująca ich na etapie budowy osiedla. Jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000225221.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział II Cywilny z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie II Ns 301/09 Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II zostało ustanowione zarządcą nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Królowej Śniegu, Świętego Mikołaja, Calineczki, stanowiącej działki nr 1/189,1/190,1/191 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00142629/4.

W obecnym Zarządzie Stowarzyszenia zasiadają: Wojciech Furmanek, Krystian Stypuła, Andrzej Nowosielski. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Adrian Bednarski, Tomasz Świergiel.

Ważne dokumenty:

  • statut Stowarzyszenia – [link]
  • regulamin Zarządu – [link]
  • regulamin Komisji Rewizyjnej – [link]
  • deklaracja członkowska – [link]
  • statut Stowarzyszenia – proponowane zmiany czerwiec 2018 r. – [link]

Składki członkowskie (miesięczne):

Od września 2012 r. wysokość składki członkowskiej wynosi 1 zł miesięcznie.

Prosimy dokonywać wpłat na konto bankowe Stowarzyszenia:

08 1600 1260 1847 7144 9000 0005