Osiedle Nad Strumykiem II

zapomniałem hasła!

Aktualności

co nowego?

Spotkanie mieszkańców 2024

10 czerwca 2024

Zarząd Stowarzyszenia Osiedle Nad Strumykiem II w Szczecinie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Zarządcy – MARON, ul. Stoisława 2/3 w Szczecinie

Dokumenty:

Zaproszenie i program zebrania – [link]
Karta do głosowania – [link]
Sprawozdanie merytoryczne 2023 – [link]
Bilans i Rachunek zysków i strat 2023 – [link]

 

 

Spotkanie mieszkańców

12 czerwca 2023

Zarząd Stowarzyszenia Osiedle Nad Strumykiem II w Szczecinie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Zarządcy – MARON, ul. Stoisława 2/3 w Szczecinie

Dokumenty:

Zaproszenie i program zebrania – [link]
Karta do głosowania – [link]
Uproszczone sprawozdanie finansowe 2022, Plan gospodarczy 2023 – [link]
Bilans, Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie finansowe 2022 – [link]

 

 

Spotkanie mieszkańców

16 listopada 2021

Zarząd Stowarzyszenia Osiedle Nad Strumykiem II w Szczecinie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Zarządcy – MARON, ul. Stoisława 2/3 w Szczecinie

Dokumenty:

Zaproszenie i program zebrania – [link]
Karta do głosowania – [link]
Sprawozdanie merytoryczne  2020 – [link]
Sprawozdanie finansowe 2020 – [link]
Bilans i Rachunek zysków i strat 2020 – [link]

 

 

Spotkanie Mieszkańców

3 września 2020

Zarząd Stowarzyszenia Osiedle Nad Strumykiem II w Szczecinie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Zarządcy – MARON, ul. Stoisława 2/3 w Szczecinie

Dokumenty:

Zaproszenie i program zebrania – [link]
Karta do głosowania – [link]
Sprawozdanie merytoryczne  2019 – [link]
Sprawozdanie finansowe 2019 – [link]

 

 

Segregacja odpadów

3 września 2020

segregacja